Z důvodu přechodu na novou verzi JVF DTM 1.4.3 bude od 1.4.2024 do 15.4.2024 omezena funkčnost produkčního prostředí IS DTM. V uvedeném období nebudou dostupné následující služby - výdej dat, prohlížení dat ve webovém mapovém klientovi, WMS a WMTS (pro data ZPS, TI a DI), příjem dat TI a DI z IS DMVS, příjem GAD z IS DMVS, kontrola dokumentace (GAD), metadata, georeporty, existence sítí.
Výdej dat základní prostorové situace z DTM ZK

Aktualizováno: 03.01.2024 - Vytvořeno: 14.12.2023

Výdej dat základní prostorové situace z DTM ZK

V datovém skladu DTM ZK jsou již importovaná všechna data základní prostorové situace ve verzi JVF DTM 1.4.2.3. Je možné se přihlásit pomocí NIA, požádat o výdej dat a data si stáhnout. 

Jedná se o ad hoc výdej stavových dat ZPS a jsou k dispozici ve formátech JVF DTM, DGN, SHP a GPKG.

Návod je v sekci Dokumenty - Dokumenty | Digitální technická mapa Zlínského kraje testovací provoz (zlinskykraj.cz)

 

Výběr datové sady pro výdej dat