Informační systém
digitální technické mapy
Zlínského kraje

O portálu
IS DTM
Portál informačního systému digitální technické mapy Zlínského kraje je v pilotním provozu ve verzi jednotného výměnného formátu DTM 1.4.3. V datovém skladu DTM jsou zatím pouze data základní prostorové situace, dopravní a technickou infrastrukturu mohou vkládat její vlastníci (příp. správci či provozovatelé) od 10. 5. 2024.  Digitální technická mapa je podrobná mapa skutečného stavu zastavěného území, včetně sítí dopravní a technické infrastruktury. Je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti. Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro stavební a projektovou přípravu, územní plánování, evidenci a správu majetku a integrovaný záchranný systém. 

Úvod