O portálu
IS DTM
Portál informačního systému digitální technické mapy Zlínského kraje je v testovacím provozu, jednotlivé funkcionality budou spouštěny postupně a může docházet ke krátkodobým výpadkům. Digitální technická mapa je podrobná mapa skutečného stavu zastavěného území, včetně sítí dopravní a technické infrastruktury. Je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti. Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro stavební a projektovou přípravu, územní plánování, evidenci a správu majetku a integrovaný záchranný systém. 

Úvod