Byla schválena nová verze JVF DTM 1.4.3.

Aktualizováno: 19.04.2024 - Vytvořeno: 19.04.2024

Byla schválena nová verze JVF DTM 1.4.3.

Koordinační rada správců DMVS a DTM schválila 22.11.2023 novou verzi jednotného výměnného formátu DTM (JVF DTM) 1.4.3. Dokumentace k této verzi je zveřejněna na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního https://cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx.

Změny v nové verzi JVF DTM jsou zejména v oblasti technické infrastruktury. Nasazení nové verze na produkční prostředí IS DMVS a IS DTM krajů se počítá v 1. čtvrtletí roku 2024.