Novela vyhlášky o digitální technické mapě kraje

Aktualizováno: 19.04.2024 - Vytvořeno: 19.04.2024

Novela vyhlášky o digitální technické mapě kraje

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje. Tato novelizace vyhlášky zpřehledňuje datový model DTM a reaguje na nutné úpravy vzhledem k provozu DTM. Novela je promítnuta do verze jednotného výměnného formátu DTM 1.4.2.3.

Vyhláška o digitální technické mapě kraje stanoví:

  • obsah DTM
  • zjednodušený způsob vedení DTM
  • způsob předávání údajů o změnách obsahu DTM
  • výměnný formát DTM
  • poskytování údajů z DTM
  • obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců DTI
  • obsah seznamu editorů DTM.