Semináře pro obce Zlínského kraje – únor 2024

Aktualizováno: 19.04.2024 - Vytvořeno: 19.04.2024

Semináře pro obce Zlínského kraje – únor 2024

Začátkem února chystáme pro starosty a starostky obcí Zlínského kraje semináře týkající se problematiky digitální technické mapy (DTM). Od 1.7.2024 nabývá účinnosti novela zákona o zeměměřictví, která mimo jiné ukládá také nové povinnosti vlastníkům technické a dopravní infrastruktury, tedy i obcím. Vlastníci jsou zodpovědní za vkládání a aktualizaci údajů o dopravní a technické infrastruktuře do DTM.

Rádi bychom zástupce obcí s výše uvedenou problematikou DTM osobně a podrobně seznámili a vysvětlili vše potřebné. Abychom informace předali co nejvíce zástupcům obce, zorganizovali jsme sérii seminářů, věnujících se výhradně tématu DTM, aby bylo pro každého možné si vybrat vyhovující termín.

Jednotlivé semináře se zaměří především na:

  • Registraci obcí do informačního systému DMVS (IS DMVS), který provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální – prioritou je zaregistrovat všechny obce Zlínského kraje!
  • Správné nastavení rozsahů editace a částí dopravní a technické infrastruktury (DTI) podle toho, jaké inženýrské sítě obec vlastní. Důležité je udělat evidenci všech inženýrských sítí ve vlastnictví obce.
  • Informace o probíhající zakázce na konsolidaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí z datového skladu JDTM ZK. Data pro obce připravíme ve formátu a struktuře, ve které je budou vkládat (importovat) do nové DTM.
  • Upřesnění variant importu dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí do DTM prostřednictvím IS DMVS
  • Chystaný projekt „Rozvoj DTM ve Zlínském kraji“.

Vzhledem ke složitosti tématu Vám doporučujeme, abyste na seminář přijeli v případě potřeby s další osobou, která Vám bude pomáhat s registrací a nastavováním rozsahů a částí v systému IS DMVS.

Registrovat na seminář se můžete na: https://forms.office.com/e/y7iBkD6W7T

Těšíme se na viděnou.

Foto z loňského semináře o DTM pro obce