Portál DMVS - registrace a nastavení rozsahů editace a částí DTI

Aktualizováno: 19.04.2024 - Vytvořeno: 19.04.2024

Portál DMVS - registrace a nastavení rozsahů editace a částí DTI

Všichni vlastníci sítí dopravní a technické infrastruktury (tedy i obce) budou mít od příštího roku povinnost předávat údaje o své infrastruktuře do DTM. Zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost těchto údajů. Tuto povinnost mohou svěřit jinému subjektu - editorovi.

Vstupním místem je informační systém Digitální mapy veřejné správy https://dmvs.cuzk.cz/portal, který provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální. V tomto informačním systému je potřeba se zaregistrovat a nastavit si rozsahy editace a části dopravní a technické infrastruktury.

Rozsah editace DTI je takový prostor pro editaci, který je možné svěřit editorovi. Rozsahy editace jsou rozděleny po skupinách podle Vyhlášky 393/2020 Sb. ve znění vyhlášky 186/2023 Sb., o digitální technické mapě kraje. Skupiny jsou např. vodovod, kanalizace, elektrické vedení (zde patří i veřejné osvětlení). Důležité jsou skupiny sdílená stavba technické infrastruktury a zařízení staveb technické infrastruktury, ve kterých jsou společné prvky pro více sítí.

Části DTI - jsou území pokrývající prvky DTI a ochranná pásma jednoho vlastníka v jedné skupině prvků DTI. Budou sloužit jako dotčená území pro vyjadřování k existenci sítí.

Na stránkách ČÚZK naleznete: