Start pilotního provozu IS DTM ZK

Aktualizováno: 19.04.2024 - Vytvořeno: 19.04.2024

Start pilotního provozu IS DTM ZK

16.4.2024 byl spuštěn pilotní provoz informačního systému DTM Zlínského kraje pro verzi 1.4.3. jednotného výměnného formátu DTM (JVF DTM). Data základní prostorové situace v celém kraji jsou již v nové verzi JVF DTM. Data si můžete prohlédnout v mapovém klientu pro veřejnost, po přihlášení je možné žádat o výdej dat, fungují WMS a WMTS služby a v nejbližší době začnou probíhat importy dat dopravní a technické infrastruktury.

IS DTM ZK je již napojen na centrální informační systém DMVS a na tomto portálu jsou poskytovány za Zlínský kraj balíčky dat (datové sady) jako otevřená data a je zde možné si požádat o jednorázový výdej dat z území Zlínského kraje.

Postupně budou spouštěny další funkcionality.