Projekt Rozvoj DTM ZK - seznam zapojených obcí

Aktualizováno: 19.04.2024 - Vytvořeno: 19.04.2024

Projekt Rozvoj DTM ZK - seznam zapojených obcí

Seznam obcí, které se v průběhu léta 2023 zapojily do dotazníkového šetření na pořízení dat dopravní a technické infrastruktury z projektu Rozvoj DTM ZK

Zlínský kraj požádal v rámci V. výzvy z Národního plánu obnovy o podporu projektu Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje (Rozvoj DTM ZK). Projekt je určen k pořízení dat dopravní infrastruktury (DI) a technické infrastruktury (TI) ve vlastnictví obcí. 

V souvislosti s novelizací zákona o zeměměřictví, jež nabývá účinnosti od 1.7.2024, budou obce, jako vlastníci dopravní a technické infrastruktury (DTI), plnit povinnosti tzv. „Editora“, který zapisuje údaje o své DTI do digitální technické mapy kraje (DTM ZK) a odpovídá za jejich správnost, úplnost
a aktuálnost. Zlínský kraj jim proto pomáhá s pořízením dat, aby tyto povinnosti obce mohly plnit.

Níže je uveden seznam obcí Zlínského kraje, které se do dotazníkového šetření zapojily a mají zájem o spolupráci na Projektu Rozvoj DTM ZK. Momentálně probíhá posouzení dotační žádosti u nadřízeného orgánu. Pokud bude projekt schválen, Zlínský kraj pořídí data DTI do výše schváleného finančího objemu.

Rozvoj_DTMZK_zapojene_obce.pdf (zlinskykraj.cz)