Seminář o DTM pro geodety

Aktualizováno: 04.06.2024 - Vytvořeno: 29.05.2024

Seminář o DTM pro geodety

Zlínský kraj ve spolupráci s Českou komorou zeměměřičů, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a sdružením Zlingeo si Vás dovoluje pozvat na seminář týkající se problematiky pořizování a předávání dat pro digitální technickou mapu krajů (DTM), zaměřený na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat do DTM.
Seminář se uskuteční dne 19. 6. 2024 od 9.30 do 15.30 hod., místo konání je Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, 14|15 Baťův institut, velký sál A. 

Program semináře:

  1. Úvod, informace o stavu IS DTM kraje
  2. Legislativa a metodické materiály
  3. Principy vedení DTM a základní pravidla (workflow ZPS a DTI) 
  4. ZPS – principy zpracování GAD, výdej dat, kontrolní zaslání GAD, příjem GAD
  5. DTI – principy vedení, zpracování a aktualizace dat DTI
  6. Informace o IS DMVS (Mgr. Bínová, ČÚZK)
  7. Informace od ČKZ (Ing. Nedoma, ČKZ)
  8. Dotazy 

Seminář je již plně obsazen. Připravujeme ještě jeden termín online semináře.
Těšíme se na setkání.