Byla spuštěna produkční verze IS DMVS

Aktualizováno: 19.04.2024 - Vytvořeno: 19.04.2024

Byla spuštěna produkční verze IS DMVS

Český úřad zeměměřický a katastrální spustil 3. 7. 2023 produkční verzi informačního systému Digitální mapa veřejné správy (IS DMVS).

Vstupní adresa Portálu DMVS je https://dmvs.cuzk.cz/portal.

IS DMVS zastřešuje krajské systémy digitálních technických map a zajišťuje funkce, které je nutné řešit na centrální úrovni:

  • vytvoření společného rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů,
  • vytvoření jednotného rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů,
  • vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území působí,
  • vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.

​Vlastníci, správci a provozovatelé dopravní a technické infrastruktury a jejich editoři se mohou registrovat do Registru subjektů IS DMVS. Krajské informační systémy digitálních technických map budou napojeny podle dohodnutých a schválených etap testovacího a pilotního provozu.