Novinky v DTM Zlínského kraje

Aktualizováno: 19.04.2024 - Vytvořeno: 19.04.2024

Novinky v DTM Zlínského kraje

Nové digitální technické mapy se dokončují nejen ve Zlínském kraji, ale i ve všech ostatních krajích. V současné době probíhá testovací provoz a tzv. datová optimalizace. Je to období velmi intenzivní spolupráce krajů, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a dalších zúčastněných subjektů, jehož hlavním úkolem je vše vyladit a otestovat tak, aby v den zahájení ostrého provozu bylo vše plně funkční.

Ve Zlínském kraji jsou předána a zkontrolována všechna data pořízená z projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji. Data byla předána a importována do informačního systému DTM ZK (IS DTM ZK) ve verzi jednotného výměnného formátu 1.4.2.1. V současné době dokončujeme datovou stabilizaci, probíhá převod dat do aktuální verze jednotného výměnného formátu 1.4.2.3, který musí proběhnout před spuštěním DTM ZK v pilotním provozu. Převod na novou verzi JVF DTM bude výhodnější provést v datovém skladu IS DTM ZK. Výhodou je, že budou převedena všechna data ZPS stejným způsobem a současně si také otestujeme spolu s ostatními kraji a ČÚZK přechod na novou verzi JVF DTM ještě dřív, než bude spuštěn pilotní a následně ostrý provoz.

Pořizovala se i data dopravní a technické infrastruktury pro obce Zlínského kraje. Data prošla odbornou kontrolou a jsou předána Zlínskému kraji. Nyní je nutné provést ještě závěrečné úpravy, aby bylo možné data vložit do nové DTM prostřednictvím IS DMVS. Jedná se zejména o doplnění identifikátorů vlastníka, správce, provozovatele a editora dopravní a technické infrastruktury. Tyto údaje budou známy až po registraci obce do Registru subjektů DMVS. Pro doplnění všech potřebných údajů bude potřeba také nastavit tzv. rozsahy editace DTI (dopravní a technické infrastruktury). Návod pro nastavení bude k dispozici v půlce září na stránkách ČÚZK. Data pořízená z projektu upraví Zlínský kraj a připraví je pro obce tak, aby je bylo možné importovat do DTM bez dalších úprav.

Data technické infrastruktury z datového skladu JDTM ZK budou převedena do JVF DTM a také připravena pro import do DTM.

Zároveň intenzivně testujeme služby a rozhraní s centrálním IS DMVS. Pro dokončení testování některých služeb je nutné, aby byla provedena datová stabilizace, tj. mít naplněný datový sklad daty v aktuální verzi JVF DTM. Teprve poté se může finálně testovat nejen funkcionalita, ale i prostupnost a limity služeb a vzájemně doladit systémy, aby vše fungovalo bez vážnějších problémů.

Zlínský kraj také připravuje další projekt Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje, který je zaměřen na další pořizování dat dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí Zlínského kraje. Obce byly opět osloveny dotazníkem, který vyplnilo 185 obcí. Cílem tohoto projektu je rozšíření datového obsahu DTM daty o dopravní a technické infrastruktuře ve vlastnictví obcí a pomoci tak obcím v kraji s plněním jejich zákonných povinností.